Palvelut

Yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville

Yrityksen myyntikunto-valmennukset

Hyvässä myyntikunnossa oleva yritys kiinnostaa ostajia ja ostaja löytyy helpommin.

Yrityksen myyntitoimeksianto

Autan etsimään yrityksellesi oikean ostajan, jonka kanssa yrityskauppa saadaan oikeasti toteutumaan!

Yrityksen arvonmääritykset

Autan realistisen kauppahinnan määrittämisessä, jolla yrityskauppa on oikeasti mahdollista toteuttaa.

Sukupolven-vaihdosvalmennus

Autan teitä selvittämään juuri teidän yrityksellenne sopivimman ja kokonaisedullisimman sukupolvenvaihdoksen toteutustavan.

Yrityskaupan sopimukset

Autan laatimaan yrityskaupan toteutuksessa tarvittavat sopimukset ja muut asiakirjat.

Yrityksen myyntikuntovalmennus

Oletko alkanut miettimään, että elämässäsi voisi olla seuraavaksi aika tehdä jotakin muuta kuin puurtaa nykyisen yritystoimintasi eteen?

Ehkä se ei edes ole pääsääntöisesti tuntunut puurtamiselta, mutta silti kaipaisit jo pikkuhiljaa uutta vaihetta ja uusia kuvioita elämääsi. Olisiko aika ryhtyä valmistautumaan yrityksesi myyntiin, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa ja mistä löytäisit ostajan?

Hyvässä myyntikunnossa oleva yritys kiinnostaa ostajia ja ostaja löytyy helpommin.

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua yrityksen myyntiajankohtaa.  Valmennuksen tavoitteena on laatia suunnitelma, jolla tähdätään ostajan löytymiseen ja yrityksesi onnistuneeseen omistajanvaihdokseen.

Autan sinua laittamaan yrityksesi myyntikuntoon!

Yrityksen myyntikunto-valmennus

Palvelun sisältö:

 • Tutustuminen yritykseen, sen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden odotuksiin
 • Yrityksen nykytila-analyysin ja arvonmäärityksen laatiminen
 • Ostajia kiinnostavien yrityksen vahvuuksien tunnistaminen
 • Kehittämiskohteiden pohtiminen ja toimenpidesuunnitelma niiden toteuttamista varten
 • Yrityksen myyntikanavien ja potentiaalisten ostajatahojen alustava kartoittaminen
 • Tavoitteen asettaminen yrityskaupan toteutumiselle

Kesto ja toteutustapa: Yhteiset tapaamiset livenä tai etänä Teamsin kautta vähintään 4 x 2-3 h asiakkaan tarpeen ja aikataulujen mukaisesti. Valmennuksen lopputuotteena kirjallinen myyntikuntoraportti.

Hinta: 1.500 € – 3.000 € (alv 0 %) riippuen yrityksen koosta. Pienelle, paikallisessa markkinassa toimivalle yritykselle riittää yleensä kevyempi analyysi ja arvonmääritys, kun taas isommalle yritykselle arvonmääritys voidaan laatia käyttäen useita erilaisia, tulevaisuuden tuottoihin perustuvia arvonmääritysmalleja.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti tarjousta, niin mietitään sinun tarpeisiisi sopivankokoinen valmennus!

Yrityksen myyntitoimeksianto

Onko ehkä vaikealtakin tuntuva päätös yrityksesi myyntiin laittamisesta saatu tehtyä, mutta ostaja puuttuu?

Mikäli et halua laittaa yritystäsi julkiseen myyntiin, niin voin hoitaa potentiaalisten ostajien luottamuksellisen kontaktoinnin ja yrityksen myyntiesittelyn diskreetisti ja hiljaisesti. Myyntitoimeksiantopalvelu sisältää koko yrityskauppaprosessin alusta loppuun.

Etsin yrityksellesi sen oikean ostajan, jonka kanssa yrityskauppa saadaan oikeasti toteutumaan!

Yrityksen myynti-toimeksianto

Palvelun sisältö:

 • Myyntikuntoanalyysi ja arvonmääritys
 • Myyntimateriaalin laatiminen
 • Ostajien profilointi, etsiminen ja kontaktointi
 • Kauppaneuvotteluissa avustaminen
 • Tarvittaessa sopimusten laatiminen

Hinta:

Aloitusmaksu/peruskustannuskorvaus 1.500 – 3.000 € + alv 24 % ja sen jälkeen onnistumispalkkio keskimäärin 3,5 % toteutuneesta kauppahinnasta vain, mikäli yrityskauppa toteutuu esittelemäni ostajan kanssa. Kysy yrityksellesi räätälöityä tarjousta!

 

Yrityskaupan arvonmääritykset

Onko sinulla jo yrityksestäsi kiinnostunut mahdollinen ostajaehdokas tiedossa? Tai oletko itse kiinnostunut ostamaan jonkun yrityksen?

Tarvitsetteko apua yrityksen arvonmäärittämiseen ja yrityskaupan toteutuksen suunnitteluun? Voin auttaa teitä realistisen kauppahinnan määrittämisessä, jolla yrityskauppa on oikeasti mahdollista toteuttaa ja myös rahoituskin ostajalle järjestyy.

Yrityskaupan arvonmääritykset

Palvelun sisältö:

 • Yrityksen arvonmääritys ja siitä syntyvä kirjallinen raportti
 • Tarvittaessa toteutustapavaihtoehtojen läpikäynti myyjän ja ostajan kannalta (osakekauppa vai liiketoimintakauppa)
 • Ostajan rahoitusneuvonta

Hinta

800 – 1.500 € + alv 24 % riippuen yrityksen koosta. Pienelle, paikallisessa markkinassa toimivalle yritykselle riittää yleensä kevyempi arvonmääritys, kun taas isommalle yritykselle arvonmääritys voidaan laatia käyttäen useita erilaisia, tulevaisuuden tuottoihin perustuvia arvonmääritysmalleja.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta! Kysyminen ja alkukartoituskeskustelu eivät luonnollisesti maksa mitään.  

Sukupolvenvaihdosvalmennus

Onko yrityksellesi löytynyt jatkaja/jatkajat perhepiiristä tai lähisukulaisista ja sukupolvenvaihdos alkaisi olla ajankohtainen?

Myös sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa ja suunnitella huolellisesti, sillä usein toteutus ottaa aikaa ja se voidaan toteuttaa vaiheittainkin vuosien kuluessa. Erona kauppaan ei-sukulaisten kesken ovat verohuojennukset, joita sukupolvenvaihdoksessa on mahdollisuus hyödyntää tiettyjen ehtojen täyttyessä. Myös tunnetta voi olla mukana tavallista enemmän – siksi avoimet keskustelut osapuolten kesken ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Toimin puolueettomana ja luottamuksellisena keskustelukumppaninanne ja auttan teitä selvittämään juuri teidän yrityksellenne sopivimman ja kokonaisedullisimman sukupolvenvaihdoksen toteutustavan.

Sukupolvenvaihdos-valmennus

Palvelun sisältö:

 • Tilannekartoitus ja luottamukselliset keskustelut osapuolien kanssa kunkin omista toiveista ja tavoitteista
 • Yrityksen arvonmääritys verottajan mallilla laskettuna
 • Verolaskelmat eri vaihtoehdoin
 • Tarvittaessa jatkajan rahoitusvaihtoehtojen suunnittelu
 • Toimenpidesuositus sukupolvenvaihdoksessa etenemiseen
 • Tarvittaessa ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta

Hinta:

1.000 – 1.500 € + alv 24 % riippuen yrityksen koosta. Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!

Yrityskaupan sopimukset

Yrityskaupan toteutuksessa tarvittavat sopimukset ja muut asiakirjat (aiesopimus, esisopimus, lopullinen kauppakirja, osakassopimukset, sukupolvenvaihdoksen lahjakirjat) pystyn tarjoamaan lisäpalveluna erillisveloituksesta, tarvittaessa yhteistyössä juristin kanssa. Yhteistyökumppaninani lakiasioissa toimii huippuihana Niina Kosunen, Lakitoimisto Kunnes Oy.

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta